Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Công đoàn trường nam hoá

11/1/2018 9:32:43 AM
công đoàn trường th&thcs Nam Hoá

- Đoàn viên là cái gốc của tổ chức, có phát triển được nhiều đoàn viên, thì tổ chức mới được củng cố và phát triển. Đoàn viên có mạnh, có hoạt động thì tổ chức mới mạnh.

- Muốn phát triển được nhiều đoàn viên, công đoàn cơ sở phải tuyên truyền, làm cho người lao động hiểu rõ tổ chức: Vị trí, vai trò, tính chất, chức năng, quyền và nhiệm vụ của đoàn viên, để họ tự nguyên gia nhập công đoàn.

- Công đoàn cơ sở phải tổ chức hoạt động và tạo điều kiện, phân công đoàn viên tham gia hoạt động; động viên và hướng các hoạt động vào mục tiêu giáo dục, bồi dưỡng, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính trị, tinh thần và kinh tế, giữ mối liên hệ mật thiết giữa đoàn viên và cán bộ công đoàn, giữa đoàn viên và tổ chức công đoàn.

- Đôn đốc và kiểm tra sự hoạt động của đoàn viên, quản lý đoàn viên trong một cơ sở tổ công đoàn; giúp tổ đoàn viên hoạt động.

Các Tin đã đăng

  Công đoàn trường nam hoá 11/1/2018 9:32:23 AM

ĐỊA CHỈ
Nam Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường TH & THCS Nam Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình